HV društvo Herold

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Herold.si O društvu

Društvo Herold

E-pošta natisni

CD MIKELIS - HERALDIKA je tesni sodelavec Heraldično veksilološkega društva HEROLD, kateremu je tudi glavni sponzor.

 

Heraldično in veksilološko društvo Herold (HV HEROLD-GLASNIK) je bilo ustanovljeno spomladi leta 1994. Namen ustanovitve tega društva je bilo nadaljevanje pomembnih dejavnosti na področju heraldike (grboslovja) in veksilologije (zastavoslovja), ki ju je nekoč izvajalo društvo Heraldica Slovenica. To je bilo ustanovljeno že leta 1991 pod imenom Slovenski ščit. Z reorganizacijo društva Heraldica Slovenica leta 1997, je novo vodstvo društva opustilo vrsto dejavnosti, ki jih je nato nekaj let vodila družba Heraldika d.o.o..

 

Delovanje društva je v svojem bistvu večstransko in daje pojasnila in navodila v zvezi z istovetnostno simboliko posameznikom, gospodarskim organizacijam, družbeno-političnim ustanovam in sodeluje pri pripravi zakonskih temeljev na področju istovetnostne simbolike.

Društvo sodeluje s strokovnimi prispevki na mednarodnih kolokvijih in kongresih in se pomembno vključuje v mednarodno heraldično in veksilološko skupnost.

 

Za izvajanje posameznih potreb gospodarstva, družbeno-političnih organizacij in kulturnih ustanov, društvo Herold tesno sodeluje z družbo Heraldika d.o.o., ki realizira posamezne projekte le-tega, kot je izdelava namizne in občinske galanterije za potrebe občin, oziroma podjetij. Na področju istovetnostne simbolike (grbi, zastave, potrditvene prvine, priponke priznanja, županske verige in drugo) izvaja kompletni inženiring.

 

V mednarodnem kulturnem prostoru sodeluje društvo Herold z mnogimi evropskimi in neevropskimi društvi ter ustanovami. Najtesneje sodeluje s FIAV (Federation International d´ Association Vexillologique), z ICGH (International Congress des Genealogique et Heraldique), HGG ADLER (Heraldische, Genealogische Gesellschaft Adler) s sedežem na Dunaju, vsemadžarsko zvezo društev MHG TARSASAG, HERALDICKE KOLEGIUM iz Bratislave, s škotskim društvom EDINBURGH HERALDRY in s hrvaškim HV DRUŠTVOM iz Zagreba.

 

Več o društvu si lahko preberete tukaj: http://www.herold.si/vec-o-drustvu.html

 

Iskalnilk