HV društvo Herold

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Herold.si Novice Istovetnostna simbolika občin Grb in zastava občine Cerkno

Grb in zastava občine Cerkno

E-pošta natisni

Občina CERKNO je privzela istovetnostne simbole: grb, zastavo in občinske žige, Ur. list RS št. 24/10. S 23. 03. 2010 so občinski simboli Občine Cerkno stopili v veljavo. Gre za 68. (oseminšestdeseti) občinski istovetnostni simbol, ki sta ga od začetka 90. (devetdesetih) let do danes izdeli HV društvo HEROLD Slovenija in HERALDIKA d.o.o.

 

Prvo srečanje informativnega značaja predstavnikov Občine CERKNO, predstavnikov Občine Cerkno, HV društva HEROLD Slovenija (tedaj še Heraldica Slovenica) in Heraldike d.o.o. (tedaj še Slovenian Herald d.o.o.) se je zgodilo koncem maja 1995.

Pogodba o medsebojnem sodelovanju med Heraldika d.o.o. in Občino Cerkno je bila končno podpisana 16. 04. 2008. Komisija za celostno podobo Občine CERKNO je bila imenovana s sklepom župana občine dne 12. 12. 2007. Komisija je imela 7 rednih zasedanj.

Natečajni oglas je bil objavljen v medobčinskem glasilu dne 22. 06. 2008 in na spletni strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si. Natečajne nagrade 500.000 €, 300.000 € in 200.000 €. Na natečaj je prispelo 14 predlogov. Prvo nagrado si je pridobil natečajnik iz Dolenjske, »odprti bršljanov venec« kot črka »C«.

Občinski svet Občine Cerkno je dne 16. 07. 2009 sprejel odlok o občinskem grbu in zastavi.

Izdelana je bila množica temeljnih zasnov z glavnimi motivi iz naravne in kulturne dediščine, tako različno rastinje, cvetje, živalski svet, ki so jih navrgle kar dve natečajni nalogi. V kulturno dediščino štejemo najstarejši, sicer povsem neheraldični atribut neandertalske piščali. Še kasnejši izbori so navrgli heraldično dediščino cerkljanskih zaslužnih osebnosti. V ljudsko kulturno dediščino štejemo etnološko dediščino ljudske arhitekture, kamor štejemo cerkljanske kozolce in novejšo zgodovinsko zgodovinska zapuščino v podobi partizanske bolnišnice. Povsem na koncu se je Komisija odločila za kombinacijo dveh motivov iz favne: divjega petelina iz okoliških gora, iz bogate domače flore pa je izbrala bršljan, enega izmed petih podzvrsti bršljana iz okoliškega skalovja in drevja. Z izbranimi atributi in po šablonah zastavoslovnega reda je bila izdelana tudi množica predlogov za občinsko zastavo.

Temeljne značilnosti ozemlja Občine Cerkno so hribovitost narave s skoraj neokrnjeno favno in floro.

Ta njena značilnost je simbolizirana v dokončni podobi heraldiziranega divjega petelina (favna), ki drži v krempljih bršljanov venec (flora) Le-ta je razprt tako, da njegova podoba oblikuje črko »C«.

Statutarno pravna komisija je celotno gradivo o občinski simboliki (predlog za grb, zastavo in za občinske žige) pregledala dne 03. 02. 10.

Celotno gradivo občinske simbolike je predstavljeno v Mapi DOS (Dokumenti oobčinske Simbolike) v arhivu Občine CERKNO, na Registru istovetnostne simbolike pri ARS (Arhiv Republike Slovenije) in v arhivu izvajalca projekta Heraldika d.o.o.

Natanka predstavitev poteka celega projekta bo predstavljena v Mapi ADOS (Arhivski dokument občinske simbolike), shranjena bo na že zgoraj navedenih naslovih.

 

Iskalnilk