HV društvo Herold

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Herold.si Novice Istovetnostna simbolika občin Grb in zastava občine Log - Dragomer

Grb in zastava občine Log - Dragomer

E-pošta natisni

Občina LOG - DRAGOMER je privzela istovetnostne simbole: grb, zastavo in občinske žige, Ur. list RS št. 24/10.

S 23. 03. 2010  so občinski simboli Občine Log – Dragomer stopili v veljavo. Gre za 70. (sedemdeseti) občinski istovetnostni simbol, ki sta ga od začetka 90. (devedesetih) let do danes izdeli HV društvo HEROLD  Slovenija in HERALDIKA d.o.o.

Začetki

Prvo srečanje informativnega značaja predstavnikov Občine Log - Dragomer, HV društva  HEROLD  Slovenija in Heraldike d.o.o. se je zgodilo dne 02. 03. 09.

Pogodba je bila podpisana 16. 03. 2009

Komisija za izdelavo predloga grba in zastave Občine Log - Dragomer je bila imenovana s sklepom župana občine dne 08. 09. 2009.

Natečajni oglas je bil objavljen v medobčinskem glasilu Naš časopis dne 28. 09. 2009.

Na natečaj je prispelo  5  predlogov. Prvo nagrado si je pridobil natečajnik iz Bosne.

Komisija je imela 4 redne seje.

Temeljni značilnosti ozemlja Občine Log – Dragomer sta:
A/  -   njena geofizična lega na obrobju Ljubljanskega barja in
B/  -   njena prometna prehodnost že od antike naprej.
Ad A: Prva značilnost je v grbu simbolizirana z močvirskim insektom, kačjim pastirjem v zeleni barvi na zlatem (rumenem), drugem polju grbovnega ščita. Povednost tega atributa je v splošni naravovarstevni naravnanosti občine.
Ad B:  Druga značilnost je v grbu simbolizirana s tremi zlatimi (rumenimi) kolesi vprežnega voza na zelenem polju v glavi ščita. Povednost tega trojnega atributa je v sodobni vpetosti občine in njenega občinstva v eno od dveh najpomembnejših prometnih žil naše države.

Izdelava

Izdelanih je bilo osem temeljnih zasnov grba  z osemnajstimi dopolnilnimi osnutki. Izdelane so bile tri različne zasnove občinske zastave na štiridesetih zastavoslovnih šablonah.

Statutarno pravna komisija je celotno gradivo o občinski simboliki (predlog za grb, zastavo in za občinske žige) pregledala dne 03. 02. 10.

Gradivo je bilo predstavljeno v prvo obravnavo na 9. izredni seji Občinskega sveta Občine Log – Dragomer dne 10. 02. 10.

Gradivo je bilo sprejeto na drugi obravnavi Občinskega sveta Občine Log – Dragomer dne 10. 03. 10.

Celotno gradivo občinske simbolike je predstavljeno v Mapi DOS (Dokumenti oobčinske Simbolike) v arhivu Občine Log - Dragomer, na Registru istovetnostne simbolike pri ARS (Arhiv Republike Slovenije) in v arhivu izvajalca projekta Heraldika d.o.o.

Natanka predstavitev poteka celega projekta bo predstavljena v Mapi ADOS (Arhivski dokument občinske simbolike), shranjena bo na že zgoraj navedenih naslovih.

Celotno zahtevno delo je bilo v tako kratkem roku in z zglednim rezultatom izvedeno po zaslugi odlične organizacije projekta s strani vodstva občine Log – Dragomer.

 

Iskalnilk